REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE “VOUCHER CU REDUCERI”

1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI

Organizatorul programului de fidelitate “VOUCHER CU REDUCERI” este SC OPTIC PARTNER SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/979/2014, având CUI RO 333154316, cu sediul în Constanta, str. Th. Burada nr. 38A, denumit în continuare Organizator.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurării Programului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceiași manieră în care a fost facută și informarea inițială (prin publicarea unei notificari scrise, ce se adauga la Regulamentul Programului si va fi disponibila in showroom-ul OPTISMART Stefan cel mare si pe www.optismart.ro).

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 48 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Programul de fidelitate va fi lansat începand cu luna Octombrie 2021 și va dura pana pe 31.05.2022. Organizatorul SC OPTIC PARTNER SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului de fidelitate.

Înștințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de Organizator cu cel puțin 5 zile înainte de data încetării programului, pe www.optismart.ro.

Locul de desfasurare este reprezentat de magazinul online www.optismart.ro.

 

3. UTILIZATORI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

La programul de fidelitate “Voucher cu reduceri” poate participa orice persoană fizică, ce intruneste conditiile de client al site-ului www.optismart.ro, si care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumita în continuare “Utilizator”),  si care apoi achizitioneaza produse din magazinul online www.optismart.ro.

Utilizatorii vor primi prin acest program de fidelitate in coletul cu comanda de pe www.optismart.ro, un voucher unde exista 3 coduri de reducere ce pot fi folosite, la posibilele comenzi viitoare plasate pana la data de 31.05.2022. Reducerile se pot obtine prin introdurea codului potrivit in functie de valoarea comenzii, in casuta speciala, inainte de finalizarea comenzii. Clientii au obligatia de a verifica inainte de finalizarea comenzii daca codul a fost introdus corect si daca reducerea a fost aplicata. Codurile de reducere sunt:

SMART 5 -  Prin introducerea acestui cod de reducere, la o comanda de minim 100 de lei, clientii vor avea o reducere suplimentara de 5 lei.

SMART 15 -  Prin introducerea acestui cod de reducere, la o comanda de minim 200 de lei, clientii vor avea o reducere suplimentara de 15 lei.

SMART 30 -  Prin introducerea acestui cod de reducere, la o comanda de minim 300 de lei, clientii vor avea o reducere suplimentara de 30 lei.

Reducerile obtinute prin aceste coduri de reducere, disponibile pe voucher, se pot aplica si produselor deja reduse de pe www.optismart.ro.

Nu se pot folosi mai multe coduri de reducere la o singura comanda.

Vocherul nu se cumuleaza cu alt voucher sau cu alte coduri de reducere.

OPTIC PARTNER SRL isi rezerva dreptul de a sista in orice moment programul de fidelitate “VOUCHER CU REDUCERI”.

 

4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit in schowroom-ul Optismart Stefan cel mare si pe www.optismart.ro. Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

5. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.